Handelsvilkår

Sist oppdatert 19. januar 2024

ENIGHET I VÅRE JURIDISKE VILKÅR

Vi er Treningsfrue AS (‘ Bedrift ‘, ‘ vi ‘, ‘ oss ‘ eller ‘ vår ‘), et selskap registrert i Norge i Gamle Trondheimsvei 49 C, Skedsmokorset 2020. Vårt MVA-nummer er 919216522.

Vi driver nettstedet treningsfrue.no (» Nettstedet «), samt alle andre relaterte produkter og tjenester som refererer til eller lenker til disse juridiske vilkårene (» Juridiske vilkår «) (samlet kalt » Tjenestene «).

Du kan kontakte oss på epost på post@treningsfrue.no eller på post til Gamle Trondheimsvei 49 C, Skedsmokorset 2020, Norge.

Disse juridiske vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet (‘ du ‘), og Treningsfrue AS, angående din tilgang til og bruk av tjenestene. Du godtar at du ved å få tilgang til tjenestene har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse juridiske vilkårene. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, SÅ ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE TJENESTERNE, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på tjenestene fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner av disse juridiske vilkårene fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen for disse juridiske vilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk melding om hver slik endring. Det er ditt ansvar å periodisk gjennomgå disse juridiske vilkårene for å holde deg informert om oppdateringer. Du vil være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte juridiske vilkår ved din fortsatte bruk av tjenestene etter datoen slike reviderte juridiske vilkår er publisert.

Tjenestene er ment for brukere som er minst 13 år gamle. Alle brukere som er mindreårige i jurisdiksjonen de bor i (vanligvis under 18 år) må ha tillatelse fra, og være direkte overvåket av, deres foreldre eller verge for å bruke tjenestene. Hvis du er mindreårig, må du få din forelder eller verge til å lese og godta disse juridiske vilkårene før du bruker tjenestene.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse juridiske vilkårene for arkivering.

 1. VÅRE TJENESTER

Informasjonen som gis ved bruk av tjenestene er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som ville underlagt oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land. Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til tjenestene fra andre steder det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

 1. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Vår immaterielle rettighet

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter i tjenestene våre, inkludert all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk i tjenestene (samlet kalt «innholdet» ), samt varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes deri («merkene»).

Innholdet og merkene våre er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerke (og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse) og traktater i USA og rundt om i verden.

Innholdet og merkene leveres i eller gjennom tjenestene «AS IS» kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk.

Din bruk av våre tjenester

Med forbehold om at du overholder disse juridiske vilkårene, inkludert delen » FORBUDT AKTIVITETER » nedenfor, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens til:

 • få tilgang til tjenestene; og
 • laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du har fått riktig tilgang til.

utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Med unntak av det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, kan ingen del av tjenestene og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges , lisensiert eller på annen måte utnyttet til kommersielle formål, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Hvis du ønsker å bruke tjenestene, innholdet eller merkene på annen måte enn det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, vennligst send forespørselen din til: post@treningsfrue.no. Hvis vi noen gang gir deg tillatelse til å legge ut, reprodusere eller offentlig vise deler av tjenestene eller innholdet våre, må du identifisere oss som eiere eller lisensgivere av tjenestene, innholdet eller merkene og sørge for at eventuelle opphavsretts- eller eiendomsrettigheter vises eller er synlig når du legger ut, reproduserer eller viser innholdet vårt.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i og til tjenestene, innholdet og merkene.

Ethvert brudd på disse immaterielle rettighetene vil utgjøre et vesentlig brudd på våre juridiske vilkår, og din rett til å bruke tjenestene våre vil opphøre umiddelbart.

Dine bidrag og bidrag

Vennligst les denne delen og delen » FORBUDT AKTIVITETER » nøye før du bruker tjenestene våre for å forstå (a) rettighetene du gir oss og (b) forpliktelsene du har når du legger ut eller laster opp innhold gjennom tjenestene.

Innleveringer:  Ved direkte å sende oss spørsmål, kommentarer, forslag, idéer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om tjenestene («innleveringer»), godtar du å tildele oss alle immaterielle rettigheter i slik innsending. Du samtykker i at vi skal eie denne innsendingen og ha rett til ubegrenset bruk og spredning til ethvert lovlig formål, kommersielle eller andre formål, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg.

Bidrag:  Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet der du kan opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale. til oss eller gjennom tjenestene, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, musikk, grafikk, kommentarer, anmeldelser, vurderingsforslag, personlig informasjon eller annet materiale («Bidrag»). Ethvert bidrag som legges ut offentlig skal også behandles som et bidrag.

Du forstår at bidrag kan være synlige av andre brukere av tjenestene og muligens gjennom tredjeparts nettsteder.

Når du legger ut bidrag, gir du oss en lisens (inkludert bruk av ditt navn, varemerker og logoer):  Ved å legge ut bidrag gir du oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalte, verdensomspennende rettigheter og lisens til å: bruke, kopiere, reprodusere, distribuere, selge, videreselge, publisere, kringkaste, omtitler, lagre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, utdrage (helt eller delvis), og utnytte dine bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde, navn og stemme) til ethvert formål, kommersielle, reklame- eller andre formål, for å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, dine bidrag, og for å underlisensiere lisensene som er gitt i denne seksjonen. Vår bruk og distribusjon kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, etter behov, og alle varemerkene, tjenestemerkene, handelsnavnene, logoene og personlige og kommersielle bilder du oppgir.

Du er ansvarlig for det du legger ut eller laster opp:  Ved å sende oss bidrag og/eller legge ut bidrag gjennom noen del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelige gjennom tjenestene ved å koble kontoen din gjennom tjenestene til en av dine sosiale nettverkskontoer:

 • bekrefte at du har lest og er enig med våre ‘ FORBUDT AKTIVITETER ‘ og vil ikke legge ut, sende, publisere, laste opp eller overføre gjennom tjenestene noen bidrag eller legge ut bidrag som er ulovlige, trakasserende, hatefulle, skadelige, ærekrenkende, uanstendige, mobbende , fornærmende, diskriminerende, truende mot enhver person eller gruppe, seksuelt eksplisitt, falsk, unøyaktig, bedragersk eller villedende;
 • i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, frafalle enhver og alle moralske rettigheter til et slikt bidrag og/eller bidrag;
 • garanterer at alle slike bidrag og/eller bidrag er originale for deg, eller at du har de nødvendige rettighetene og lisensene til å sende inn slike bidrag og/eller bidrag, og at du har full myndighet til å gi oss de ovennevnte rettighetene i forhold til dine bidrag og /eller bidrag; og
 • garanterer og representerer at dine bidrag og/eller bidrag ikke utgjør konfidensiell informasjon.

Du er alene ansvarlig for dine bidrag og/eller bidrag, og du godtar uttrykkelig å refundere oss for ethvert tap vi måtte lide på grunn av ditt brudd på (a) denne delen, (b) tredjeparts immaterielle rettigheter, eller ( c) gjeldende lov.

Vi kan fjerne eller redigere innholdet ditt:  Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke noen bidrag, skal vi ha rett til å fjerne eller redigere alle bidrag når som helst uten varsel hvis vi etter vår rimelige mening anser slike bidrag som skadelige eller i strid med disse juridiske Vilkår. Hvis vi fjerner eller redigerer slike bidrag, kan vi også suspendere eller deaktivere kontoen din og rapportere deg til myndighetene.

brudd på opphavsretten

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene krenker noen opphavsrett du eier eller kontrollerer, vennligst referer umiddelbart til avsnittet om brudd på COPYRIGHT nedenfor.

 1. BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke tjenestene, representerer og garanterer du at: (1) du har juridisk kapasitet og du godtar å overholde disse juridiske vilkårene; (2) du ikke er under 13 år; (3) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen du bor i, eller hvis du er mindreårig, har du mottatt tillatelse fra foreldre til å bruke tjenestene; (4) du vil ikke få tilgang til tjenestene via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller annet; (5) du vil ikke bruke tjenestene til ulovlige eller uautoriserte formål; og (6) din bruk av tjenestene vil ikke bryte med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av tjenestene (eller deler av disse).

 1. PRODUKTER

Vi gjør vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene til produktene som er tilgjengelige på tjenestene. Vi garanterer imidlertid ikke at fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene til produktene vil være nøyaktige, fullstendige, pålitelige, aktuelle eller fri for andre feil, og det elektroniske displayet ditt gjenspeiler kanskje ikke nøyaktig de faktiske fargene og detaljene i Produkter. Alle produkter er avhengig av tilgjengelighet, og vi kan ikke garantere at varene vil være på lager. Vi forbeholder oss retten til å avslutte alle produkter når som helst, uansett årsak. Prisene for alle produkter kan endres.

 1. KJØP OG BETALING

Vi godtar følgende betalingsmåter:

– Visum

– Mastercard

Du godtar å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres via tjenestene. Du godtar videre å umiddelbart oppdatere konto- og betalingsinformasjon, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og betalingskorts utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov. Omsetningsavgift vil bli lagt til prisen på kjøp som anses nødvendig av oss. Vi kan endre prisene når som helst. Alle betalinger skal være i NOK.

Du godtar å betale alle gebyrer til gjeldende priser for kjøpene dine og eventuelle fraktgebyrer, og du gir oss fullmakt til å belaste din valgte betalingsleverandør for slike beløp når du legger inn bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil eller feil i prissettingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling.

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling som er lagt inn gjennom tjenestene. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme betalingsmetode og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

 1. FORBUDT AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke tjenestene til andre formål enn det vi gjør tjenestene tilgjengelige for. Tjenestene kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av tjenestene godtar du å ikke:

 • Systematisk hente data eller annet innhold fra tjenestene for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
 • Lure, bedragere eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.
 • Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i tjenestene, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger på bruken av tjenestene og/eller innholdet deri.
 • Nedsette, anløpe eller på annen måte skade oss og/eller tjenestene etter vår mening.
 • Bruk all informasjon innhentet fra tjenestene for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 • Gjør feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller uredelig oppførsel.
 • Bruk tjenestene på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.
 • Delta i uautorisert utforming av eller kobling til tjenestene.
 • Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av tjenestene eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av tjenestene.
 • Delta i all automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
 • Slett merknaden om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra innholdet.
 • Forsøk å utgi seg for en annen bruker eller person eller bruk brukernavnet til en annen bruker.
 • Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamling eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater (‘gifs’), 1×1 piksler, nettfeil, informasjonskapsler , eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som «spyware» eller «passive innsamlingsmekanismer» eller «pcms»).
 • Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på tjenestene eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til tjenestene.
 • Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby deler av tjenestene til deg.
 • Forsøk å omgå alle tiltak i tjenestene som er utformet for å forhindre eller begrense tilgang til tjenestene, eller deler av tjenestene.
 • Kopier eller tilpass tjenestenes programvare, inkludert men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 • Med unntak av det som er tillatt i gjeldende lov, dechiffrer, dekompiler, demonter eller omvendt utvikling av programvaren som utgjør eller på noen måte utgjør en del av tjenestene.
 • Med unntak av det som kan være et resultat av standard søkemotor- eller nettleserbruk, bruk, lanser, utvikler eller distribuer et automatisert system, inkludert, uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skraper eller offline-leser som får tilgang til tjenestene, eller bruke eller starte uautorisert skript eller annen programvare.
 • Bruk en innkjøpsagent eller innkjøpsagent for å foreta kjøp på tjenestene.
 • Gjør enhver uautorisert bruk av tjenestene, inkludert innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller andre måter med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske premisser.
 • Bruk tjenestene som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke tjenestene og/eller innholdet for enhver inntektsgenererende virksomhet eller kommersiell virksomhet.

 

 1. BRUKERGENERERTE BIDRAG

Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere, eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt «Bidrag»). Bidrag kan være synlige av andre brukere av tjenestene og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer og garanterer du dermed at:

 • Opprettelsen, distribusjonen, overføringen, offentlig visning eller fremføring, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsretten, inkludert men ikke begrenset til opphavsretten, patentet, varemerket, forretningshemmeligheten eller moralske rettigheter til enhver tredjepart.
 • Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, utgivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss, tjenestene og andre brukere av tjenestene til å bruke dine bidrag på noen måte som er tenkt av tjenestene og disse Juridiske betingelser.
 • Du har skriftlig samtykke, utgivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuelle person i bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver og en slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på en måte som er tenkt av Tjenester og disse juridiske vilkårene.
 • Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
 • Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.
 • Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, frekke, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, baktalende eller på annen måte upassende (som bestemt av oss).
 • Bidragene dine gjør ikke narr av, håner, nedverdiger, skremmer eller misbruker noen.
 • Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i den juridiske betydningen av disse begrepene) noen annen person og til å fremme vold mot en bestemt person eller klasse av mennesker.
 • Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover, forskrifter eller regler.
 • Dine bidrag krenker ikke personvernet eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.
 • Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lover angående barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære.
 • Bidragene dine inkluderer ingen støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuelle preferanser eller fysisk handikap.
 • Bidragene dine bryter ikke på annen måte, eller lenker til materiale som bryter, noen bestemmelse i disse juridiske vilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter.

Enhver bruk av tjenestene i strid med det foregående bryter med disse juridiske vilkårene og kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke tjenestene.

 1. BIDRAGSLISENS

Ved å legge ut dine bidrag til noen del av tjenestene, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullstendig -betalt, verdensomspennende rettighet og lisens til å være vert for, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, tittel, arkivere, lagre, hurtigbufre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, overføre, utdrag (i helt eller delvis), og distribuerer slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og stemme) for ethvert formål, kommersielle, reklame- eller andre formål, og for å forberede avledede verk av, eller inkorporere i andre verk, slike bidrag, og gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Bruken og distribusjonen kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen vil gjelde for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller utvikles heretter, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, som aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer, og personlige og kommersielle bilder du oppgir. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter i bidragene dine, og du garanterer at moralske rettigheter ellers ikke har blitt hevdet i bidragene dine.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i bidragene dine levert av deg i noe område på tjenestene. Du er eneansvarlig for dine bidrag til tjenestene, og du godtar uttrykkelig å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett, etter eget og absolutt skjønn, (1) til å redigere, redigere eller på annen måte endre alle bidrag; (2) å omkategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder på tjenestene; og (3) å forhåndsskjerme eller slette alle bidrag når som helst og uansett grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

 1. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Tjenestene kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder («tredjepartsnettsteder»), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner , programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter («tredjepartsinnhold»). Slike tredjepartsnettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjepartsnettsteder som er tilgang til gjennom tjenestene eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra tjenestene, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer for eller inneholdt i tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse av bruk eller installasjon av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette fra oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate tjenestene og få tilgang til tredjepartsnettsteder eller å bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse juridiske vilkårene ikke lenger gjelder. Du bør gjennomgå de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra tjenestene eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra tjenestene. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjepartsnettsteder vil skje via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som er eksklusivt mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjepartsnettsteder, og du skal holde oss uskyldige fra enhver skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss uskyldige fra tap påført av deg eller skade forårsaket av deg knyttet til eller på noen måte som følge av tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjepartsnettsteder.

 1. STYRING AV TJENESTER

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke tjenestene for brudd på disse juridiske vilkårene; (2) iverksette passende rettslige skritt mot alle som etter vårt eget skjønn bryter loven eller disse juridiske vilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter vårt eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra tjenestene eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte belastende for systemene våre; og (5) på annen måte administrere tjenestene på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette riktig funksjon av tjenestene.

 1. PERSONVERN

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Vennligst les vår personvernerklæring: https://treningsfrue.no/personvernerklaring . Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse juridiske vilkårene. Vær oppmerksom på at tjenestene er vert i Finland. Hvis du får tilgang til tjenestene fra en hvilken som helst annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i Finland, overfører du dataene dine til Finland gjennom din fortsatte bruk av tjenestene. , og du samtykker uttrykkelig til å få dataene dine overført til og behandlet i Finland. 

 1. Brudd på opphavsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene krenker noen opphavsrett du eier eller kontrollerer, ber vi deg umiddelbart varsle oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor (en «varsel»). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som har lagt ut eller lagret materialet adressert i varselet. Vær oppmerksom på at i henhold til gjeldende lov kan du bli holdt ansvarlig for skader hvis du kommer med vesentlige uriktige fremstillinger i et varsel. Derfor, hvis du ikke er sikker på at materiale som ligger på eller lenkes til av tjenestene krenker opphavsretten din, bør du først vurdere å kontakte en advokat.

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse juridiske vilkårene skal forbli i full kraft mens du bruker tjenestene. UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT ENESTE SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NETE TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT BLOKKERING AV EN VISSE IP-ADRESSE), FOR EN IP-ADRESSE. INGEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE EVENTUELLT INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU PLAGT TIL NÅR SOM HELST UTEN ADVARSEL, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn, eller navnet på en tredjepart, selv om du kan opptre på vegne av den tredje parten. parti. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert, men ikke begrenset til, forfølge sivile, strafferettslige og rettsmidler.

 1. ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet i tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon om tjenestene våre. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av tjenestene uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avslutning av tjenestene.

Vi kan ikke garantere at tjenestene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold relatert til tjenestene, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenestene under nedetid eller avslutning av tjenestene. Ingenting i disse juridiske vilkårene skal tolkes som å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte tjenestene eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med disse.

 1. GJELDENDE LOV

Disse juridiske vilkårene styres av og tolkes i henhold til norske lover, og bruken av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket. Hvis ditt vanlige opphold er i EU, og du er forbruker, har du i tillegg beskyttelsen du får av obligatoriske lovbestemmelser i ditt land for å bo. Treningsfrue AS og deg selv er begge enige om å underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Oslo, noe som betyr at du kan gjøre krav på å forsvare dine rettigheter til forbrukerbeskyttelse i forhold til disse juridiske vilkårene i Norge, eller i EU-landet der du bor.

 1. TVISTLØSNING

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår fra forholdet mellom partene i disse juridiske vilkårene skal avgjøres av én voldgiftsdommer som vil bli valgt i samsvar med voldgifts- og interne regler for Den europeiske voldgiftsdomstolen som er en del av det europeiske voldgiftssenteret med sete i Strasbourg , og som er i kraft på det tidspunkt søknaden om voldgift inngis, og som vedtakelse av denne klausulen utgjør aksept. Sete for voldgift skal være Oslo, Norge. Saksspråket skal være norsk. Gjeldende materielle rettsregler skal være norsk rett.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den fulle utstrekning loven tillater, (a) skal ingen voldgift forenes med noen annen sak; (b) det er ingen rettighet eller myndighet for noen tvist å bli voldgift på gruppesøksmål eller å bruke gruppesøksmålsprosedyrer; og (c) det er ingen rett eller myndighet for at noen tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt bestemmelsene ovenfor angående bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller angående gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist knyttet til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

 1. KORREKSJONER

Det kan være informasjon om tjenestene som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på tjenestene når som helst uten forvarsel.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

Tjenesterne leveres på en som de er og som tilgjengelig basis. Du godtar at din bruk av tjenesterne vil være på egen risiko. I fullstendelse lov tillateret, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykte eller underforståtte, i forbindelse med tjenesterne og din bruk av deres, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier for et ansiktighet, krevelse. Vi gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktigheten eller fullstendigheten av tjenestenes innhold eller innholdet på noen nettsider eller mobilapplikasjoner knyttet til tjenesterne, og vi påtar sig ingen ansvar for ansvar, eller ansvar, eller ansvar, eller ansvar. Innholdsmål og materialer, (2) personskade eller eiendomsskade, av enhel art, som følge fra din tilgang til og bruk av tjenesterne, (3) eventuell uautorisert tilgang til eller bruk av vår og sikre servers og en sikker servers. /eller økonomisk informasjon lagrede i dette, (4) eventuelle avbrutt eller avbrytelse av overføring til eller fra tjenesterne, (5) eventuelle bugs, virus, trojanske hester eller likne som kan overføres til eller gjennom en part. Og/eller (6) eventuelle feil eller unterlevelser i noen innhold og materialer eller for eventuelle tap eller skade av noen slag oppått som et resultat av bruken av eventuelle innhold som plastes, sendes eller på annen måte gjørt tilgjengelig via. Vi garanterer, støtter, garanterer eller påtar sig ansvar for noen produkter eller tjenester annonsert eller tilbyd av en tredjepart gjennom tjenesterne, noen hyperkonket nettsted eller noen nettsted med en nettsted på en andre nettsted , og vi vil ikke vær en part i eller vær på noen måte ansvarlig for å overvåke enhver transaksjon mellom deg og tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester. Som ved kjøp av et produkt eller tjeneste gjennom noen medium eller i ethvert miljø, bør du bruke din beste dom og være forsiktig når det er passende.

 1. ANSVARSBEGRENSNINGER

Under ingen omstendighet vil vi eller våre direktører, ansatte eller agenter være ansvarlige over for deg eller tredjepart for noen direkte, indirekte, følgeskader, eksempeliske, tilfeldige, spesielle eller straffende skader, inkludert, på, inkludert tap, eller andre skader som oppstår fra din bruk av tjenesterne, selv om vi har blitt gjort om muligheten for slike skader. Uansett noe som som er inneholdt heri, vil vårt ansvar over for deg for enhver årsak og uansett handlingens form til alt tid begrenset til beløpet betalt, om noen, av deg til oss (6) periode før enhver årsak til handling opstår. Visse lovverk i usa og internasjonale lover tillater ikke begrensninger på underforståte garantier eller utelukkelse eller begrensning av visse skader. Hvis disse lovene gjelder for deg, kan noen eller alle av ansvarsfraskrivelsene eller begrensningene ikke gjelde for deg, og du kan ha ytterligere rettigheter.

 1. ERSTATNING

Du godtar å forsvare, holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater ‘ gebyrer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av tjenestene; (3) brudd på disse juridiske vilkårene; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse juridiske vilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av tjenestene som du koblet deg til via tjenestene. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten til, for din regning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen over alle saker som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du godtar å samarbeide, på din regning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

 1. BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til tjenestene med det formål å administrere ytelsen til tjenestene, samt data knyttet til din bruk av tjenestene. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført ved bruk av tjenestene. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

 1. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER

Å besøke tjenestene, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på tjenestene, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Du samtykker herved bruken av elektroniske signaturer, kontrakter, bestillinger og andre registreringer, og elektronisk levering av meldinger, retningslinjer og registreringer over transaksjoner initiert eller utført av oss eller via tjenesten. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektroniske midler.

 1. DIVERSE

Disse juridiske vilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler lagt ut av oss på tjenestene eller med hensyn til tjenestene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse juridiske vilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse juridiske vilkårene fungerer i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av en årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse juridiske vilkårene blir fastslått å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen å skille fra disse juridiske vilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse juridiske vilkårene eller bruken av tjenestene. Du godtar at disse juridiske vilkårene ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen til disse juridiske vilkårene og mangelen på signering av partene for å utføre disse juridiske vilkårene.

 1. KONTAKT OSS

For å løse en klage angående tjenestene eller motta ytterligere informasjon om bruk av tjenestene, vennligst kontakt oss på:

Treningsfrue AS
Gamle Trondheimsvei 49 C
Skedsmokorset 2020
Norway
post@treningsfrue.no

 

0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tomSe treningsprogrammer