Personvernerklæring

Sist oppdatert 19. januar 2024

Denne personvernerklæringen forTreningsfrue AS(‘ vi ‘, ‘ oss ‘ eller ‘ vår ‘), beskriver hvordan og hvorfor vi kan samle inn, lagre, bruke og/eller dele (‘ prosess ‘) informasjonen din når du bruker tjenestene våre (‘ Tjenester ‘), for eksempel når du:

 • Besøk vår nettsidepåhttps://treningsfrue.no, eller et hvilket som helst nettsted av oss som lenker til denne personvernerklæringen
 • Ta kontakt med oss ​​på andre relaterte måter, inkludert salg, markedsføring eller arrangementer

Spørsmål eller bekymringer? Å lese denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå dine personvernrettigheter og valg. Hvis du ikke er enig med våre retningslinjer og praksis, vennligst ikke bruk tjenestene våre.Hvis du fortsatt har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss påpost@treningsfrue.no.

OPPSUMMERING AV NØKKELPUNKTER

Dette sammendraget gir nøkkelpunkter fra vår personvernerklæring, men du kan finne ut mer om alle disse emnene ved å klikke på lenken etter hvert nøkkelpunkt eller ved å bruke innholdsfortegnelsen  nedenfor  for å finne delen du leter etter.

Hvilke personopplysninger behandler vi? Når du besøker, bruker eller navigerer i tjenestene våre, kan vi behandle personopplysninger avhengig av hvordan du samhandler med oss ​​og tjenestene, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Lær mer om  personlig informasjon du oppgir til oss .

Behandler vi noen sensitive personopplysninger? Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.

Mottar vi informasjon fra tredjeparter? Vi mottar ingen informasjon fra tredjeparter.

Hvordan behandler vi informasjonen din? Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle opplysningene dine til andre formål med ditt samtykke. Vi behandler opplysningene dine kun når vi har en gyldig juridisk grunn til å gjøre det. Finn ut mer om  hvordan vi behandler informasjonen din .

I hvilke situasjoner og med hvilketyper avparter deler vi personlig informasjon? Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner og med spesifikkekategorier avtredjeparter. Lær mer om  når og med hvem vi deler din personlige informasjon .

Hvordan holder vi informasjonen din trygg? Vi harorganisatoriskog tekniske prosesser og prosedyrer på plass for å beskytte din personlige informasjon. Imidlertid kan ingen elektronisk overføring over internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andreuautoriserttredjeparter vil ikke være i stand til å beseire sikkerheten vår og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Finn ut mer om  hvordan vi holder informasjonen din trygg .

Hva er dine rettigheter? Avhengig av hvor du befinner deg geografisk, kan gjeldende personvernlovgivning bety at du har visse rettigheter angående din personlige informasjon. Finn ut mer om  personvernrettighetene dine .

Hvordan utøver du dine rettigheter? Den enkleste måten å utøve dine rettigheter på er vedsende inn en forespørsel om tilgang til registrerte, eller ved å kontakte oss. Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Vil du lære mer om hva vi gjør med all informasjon vi samler inn? Se gjennom personvernerklæringen i sin helhet.

 1. HVILKEN INFORMASJON INNSAMLER VI?

Personlig informasjon du oppgir til oss

Kort sagt: Vi samler inn personopplysninger som du gir oss. 

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når duuttrykke interesse for å få informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på tjenestene, eller på annen måte når du kontakter oss.

Personlig informasjon gitt av deg. Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for interaksjonene dine med oss ​​og tjenestene, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:

 • navn
 • e-post adresse

Sensitiv informasjon. Vi behandler ikke sensitiv informasjon.

Betalingsdata. Vi kan samle inn data som er nødvendige for å behandle betalingen din hvis du foretar kjøp, for eksempel betalingsinstrumentnummeret ditt og sikkerhetskoden knyttet til betalingsinstrumentet ditt. Alle betalingsdata lagres av WooPayments. Du kan finne lenken(e) til personvernerklæringen deres her: https://automattic.com/privacy/.

All personlig informasjon som du oppgir til oss må være sann, fullstendig og nøyaktig, og du må varsle oss om eventuelle endringer i slik personlig informasjon.

Informasjon samlet inn automatisk

Kort sagt: Noe informasjon – for eksempel din Internett-protokoll (IP)-adresse og/eller nettleser- og enhetsegenskaper – samles inn automatisk når du besøker tjenestene våre. 

Vi samler automatisk inn viss informasjon når du besøker, bruker eller navigerer i tjenestene. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navnet ditt eller kontaktinformasjonen din), men kan inkludere enhets- og bruksinformasjon, slik som IP-adressen din, nettleser- og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanser, henvisnings-URLer, enhetsnavn, land, plassering , informasjon om hvordan og når du bruker tjenestene våre, og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er primært nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av tjenestene våre, og for våre interne analyser og rapporteringsformål.

Som mange bedrifter samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.Du kan finne ut mer om dette i vår informasjonskapselerklæring:https://treningsfrue.no/cookie-policy/.

Informasjonen vi samler inn inkluderer:

 • Logg og bruksdata. Logg- og bruksdata er tjenesterelatert, diagnostisk, bruks- og ytelsesinformasjon serverne våre samler inn automatisk når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre og som vi registrerer i loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan disse loggdataene inkludere din IP-adresse, enhetsinformasjon, nettlesertype og innstillinger og informasjon om aktiviteten din i tjenestene  (som dato-/tidsstemplene knyttet til bruken din, sider og filer som er vist , søk og andre handlinger du utfører, for eksempel hvilke funksjoner du bruker), informasjon om enhetshendelser (som systemaktivitet, feilrapporter (noen ganger kalt»krasjdumper»), og maskinvareinnstillinger).
 • Enhetsdata. Vi samler inn enhetsdata som informasjon om din datamaskin, telefon, nettbrett eller annen enhet du bruker for å få tilgang til tjenestene. Avhengig av enheten som brukes, kan disse enhetsdataene inkludere informasjon som din IP-adresse (eller proxy-server), enhets- og applikasjonsidentifikasjonsnumre, plassering, nettlesertype, maskinvaremodell, Internett-leverandør og/eller mobiloperatør, operativsystem og informasjon om systemkonfigurasjon.
 • Stedsdata. Vi samler inn plasseringsdata som informasjon om enhetens plassering, som kan være enten presis eller upresis. Hvor mye informasjon vi samler inn avhenger av typen og innstillingene til enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene. For eksempel kan vi bruke GPS og andre teknologier for å samle inn geolokaliseringsdata som forteller oss din nåværende posisjon (basert på din IP-adresse). Du kan velge bort å la oss samle inn denne informasjonen enten ved å nekte tilgang til informasjonen eller ved å deaktivere posisjonsinnstillingen på enheten din. Men hvis du velger å velge bort, kan det hende du ikke kan bruke visse aspekter av tjenestene.
 1. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?

   

Kort sagt:  Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle opplysningene dine til andre formål med ditt samtykke.

Vi behandler personopplysningene dine av en rekke årsaker, avhengig av hvordan du samhandler med tjenestene våre, inkludert:

 • Å levere og legge til rette for levering av tjenester til brukeren. Vi kan behandle opplysningene dine for å gi deg den forespurte tjenesten.
 • For å svare på brukerhenvendelser/ tilby støtte til brukere. Vi kan behandle informasjonen din for å svare på dine henvendelser og løse eventuelle problemer du måtte ha med den forespurte tjenesten.
 • For å sende administrativ informasjon til deg. Vi kan behandle informasjonen din for å sende deg detaljer om våre produkter og tjenester, endringer i våre vilkår og retningslinjer og annen lignende informasjon.
 • Tilinnfriog administrere bestillingene dine. Vi kan behandle opplysningene dine tilinnfriog administrere dine bestillinger, betalinger, returer og utvekslinger gjort gjennom tjenestene.
 • For å aktivere bruker-til-bruker-kommunikasjon. Vi kan behandle informasjonen din hvis du velger å bruke noen av våre tilbud som tillater kommunikasjon med en annen bruker.
 • For å redde eller beskytte en persons vitale interesser. Vi kan behandle opplysningene dine når det er nødvendig for å redde eller beskytte en persons vitale interesser, for eksempel for å forhindre skade.
 1. HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG STYR VI PÅ FOR Å BEHANDLE INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt:  Vi behandler kun personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig og vi har en gyldig juridisk grunn (dvsjuridisk grunnlag) for å gjøre det i henhold til gjeldende lov, som med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester for å inngå ellerinnfrivåre kontraktsmessige forpliktelser, for å beskytte dine rettigheter, eller tilinnfrivåre legitime forretningsinteresser.

General Data Protection Regulation (GDPR) og UK GDPR krever at vi forklarer de gyldige juridiske grunnlagene vi stoler på for å behandle personopplysningene dine. Som sådan kan vi stole på følgende juridiske grunnlag for å behandle personopplysningene dine:

 • Samtykke. Vi kan behandle opplysningene dine hvis du har gitt oss tillatelse (dvssamtykke) til å bruke din personlige informasjon til et bestemt formål. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Finn ut mer om  å trekke tilbake samtykket ditt .
 • Utførelse av en kontrakt. Vi kan behandle dine personopplysninger når vi mener det er nødvendiginnfrivåre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, inkludert å levere våre tjenester eller på din forespørsel før du inngår en kontrakt med deg.
 • Juridiske forpliktelser. Vi kan behandle opplysningene dine der vi mener det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel å samarbeide med et rettshåndhevende organ eller reguleringsbyrå, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller avsløre informasjonen din som bevis i rettssaker der vi er involvert.
 • Vitale interesser. Vi kan behandle informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en tredjepart, for eksempel situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person.
 1. NÅR OG MED HVEM DELER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

   

Kort sagt:  Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner beskrevet i denne delen og/eller med følgendekategorier avtredjeparter.

Leverandører, konsulenter og andre tredjeparts tjenesteleverandører. Vi kan dele dataene dine med tredjepartsleverandører, tjenesteleverandører, kontraktører eller agenter (‘ tredjeparter ‘) som utfører tjenester for oss eller på våre vegne og krever tilgang til slik informasjon for å utføre dette arbeidet.Vi har kontrakter på plass med våre tredjeparter, som er utformet for å bidra til å beskytte din personlige informasjon. Dette betyr at de ikke kan gjøre noe med din personlige informasjon med mindre vi har bedt dem om å gjøre det. De vil heller ikke dele din personlige informasjon med noenorganisasjonbortsett fra oss. De forplikter seg også til å beskytte dataene de har på våre vegne og å beholde dem i den perioden vi instruerer.Dekategorier avtredjeparter vi kan dele personlig informasjon med er som følger:

 • Tilknyttede markedsføringsprogrammer
 • Dataanalysetjenester
 • betalingsbehandlere

Viogsåkan trenge å dele din personlige informasjon i følgende situasjoner:

 • Virksomhetsoverdragelser. Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.
 • Forretningspartnere. Vi kan dele informasjonen din med våre forretningspartnere for å tilby deg visse produkter, tjenester eller kampanjer.
 1. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

   

Kort sagt:  Vi kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn og lagre informasjonen din.

Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som web beacons og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan nekte visse informasjonskapsler er angitt i vår informasjonskapselerklæring:https://treningsfrue.no/cookie-policy/.

 1. HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN?


Kort sagt: 
 Vi oppbevarer informasjonen din så lenge det er nødvendig for åinnfriformålene som er skissert i denne personvernerklæringen med mindre annet kreves ved lov.

Vi vil bare beholde din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov (som skatt, regnskap eller andre juridiske krav).Ingen hensikt i denne kunngjøringen vil kreve at vi oppbevarer din personlige informasjon lenger enn 1 år.

Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette elleranonymisereslik informasjon, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), så vil vi sikkert lagre din personlige informasjon og isolere den fra eventuell videre behandling inntil sletting er mulig.

 1. HVORDAN OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?

Kort sagt:  Vi tar sikte på å beskytte din personlige informasjon gjennom et system medorganisatoriskog tekniske sikkerhetstiltak.

Vi har implementert passende og rimelige tekniske ogorganisatorisksikkerhetstiltak designet for å beskytte sikkerheten til all personlig informasjon vi behandler. Til tross for våre sikkerhetstiltak og innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over Internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andreuautoriserttredjeparter vil ikke være i stand til å beseire sikkerheten vår og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din personlige informasjon, er overføring av personlig informasjon til og fra tjenestene våre på egen risiko. Du bør kun få tilgang til tjenestene i et sikkert miljø.

 1. HVA ER DINE PERSONVERN?


Kort oppsummert:
 I noen regioner, som f.eksDet europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia (Storbritannia) og Sveits, har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over din personlige informasjon. Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst.

I noen regioner (somEØS, Storbritannia og Sveits), har du visse rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Disse kan inkludere retten (i) til å be om tilgang og få en kopi av din personlige informasjon, (ii) å be om retting eller sletting; (iii) å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger; (iv) hvis aktuelt, til dataportabilitet; og (v) ikke å være gjenstand for automatiserte beslutninger. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du kan gjøre en slik forespørsel ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene oppgitt i seksjonen’ HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN?‘under.

Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia, og du mener at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du også rett til å klage til medlemsstatens personvernmyndighet eller  britiske databeskyttelsesmyndighet .

Hvis du befinner deg i Sveits, kan du kontakte Federal Data Protection and Information Commissioner .

Tilbaketrekking av ditt samtykke: Hvis vi stoler på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger,du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i seksjonen’HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN?‘under.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før den trekkes tilbake, og heller ikke,vil det påvirke behandlingen av dine personopplysninger utført i avhengighet av andre lovlige behandlingsgrunnlag enn samtykke.

Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er satt til å akseptere informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å sette nettleseren din til å fjerne informasjonskapsler og å avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester i tjenestene våre.For mer informasjon, se vår informasjonskapselerklæring:https://treningsfrue.no/cookie-policy/.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernrettighetene dine, kan du sende oss en e-post påpost@treningsfrue.no.w

 1. KONTROLLER FOR IKKE-SPOR-FUNKSJONER

De fleste nettlesere og noen mobiloperativsystemer og mobilapplikasjoner inkluderer en ikke-spor (‘DNT’) funksjon eller innstilling du kan aktivere for å signalisere at personvernpreferansen din ikke skal ha data om nettlesingsaktivitetene dine overvåket og samlet inn. På dette stadiet ingen enhetlig teknologistandard forgjenkjenneog implementering av DNT-signaler har værtavsluttet. Som sådan reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettlesersignaler eller noen annen mekanisme som automatisk kommuniserer ditt valg om ikke å bli sporet online. Hvis det vedtas en standard for nettsporing som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen i en revidert versjon av denne personvernerklæringen.

 1. GJØR VI OPPDATERINGER AV DENNE MELDINGEN?

Kort sagt:  Ja, vi vil oppdatere denne merknaden etter behov for å overholde relevante lover.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert med en oppdatert’Revidert’dato og den oppdaterte versjonen trer i kraft så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, kan vi varsle deg enten ved tydelig å legge ut en melding om slike endringer eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen ofte for å bli informert om hvordan vi beskytter informasjonen din.

 1. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE VARSELEN?

   

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne kunngjøringen, kan dusend oss ​​en e-post påpost@treningsfrue.no eller kontakt oss per post på:

Treningsfrue AS
Gamle Trondheimsvei 49 C
Skedsmokorset 2020
Norge

 1. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE DATA VI SAMLER INN FRA DEG?

Basert på gjeldende lover i ditt land, kan du ha rett til å be om tilgang til personopplysningene vi samler inn fra deg, endre denne informasjonen eller slette den.For å be om å se gjennom, oppdatere eller slette din personlige informasjon, vennligstfyll ut og send inn en forespørsel om tilgang til registrerte.

0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tomSe treningsprogrammer